วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1ม.ค. - มี.ค. 52

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะ febrile neutropenia
  •     ชุษณา ส่วนกระต่าย
  •     อุบัติการณ์การเกิดการแพ้เซรุ่มต้านพิษงูในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และการทำนายโดยใช้การทดสอบทางผิวหนัง
  •     Journal club
  •     Clinicopathological correlation
  •     Admission round
  •     EKG quiz
  •     Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
22_1.pdf   Downloads: 431
Update: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 / Viewed: 936