วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 52

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยกลุ่มอาการอ้วนลงพุง
  •     การควบคุมความดันโลหิตในโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน
  •     Journal club
  •     Case report : dapsone syndrome
  •     Clinicopathological correlation
  •     EKG quiz
  •     Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
22_2.pdf   Downloads: 350
Update: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 / Viewed: 901