วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 52

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     การดูแลผู้ป่วยโรคตับแข็งแบบผู้ป่วยนอก
  •     Anti-CCP antibodies in rheumatoid arthritis
  •     Journal club
  •     Clinicopathological correlation
  •     EKG quiz
  •     Spot diagnosis
  •     Unit round


ดาวน์โหลด:
22_4.pdf   Downloads: 404
Update: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 / Viewed: 805