วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 53

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     Prevalence of genetic disorders in adult in-patients of King Chulalongkorn Memorial Hospital
  •     อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซนในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
  •     Journal club
  •     Clinicopathological correlation
  •     EKG quiz
  •     Spot diagnosis


ดาวน์โหลด:
23_1.pdf   Downloads: 390
Update: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 / Viewed: 870