งานแสดงมุฑิตาจิต ศ.กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ครบรอบ 80 ปี (16 มิ.ย. 58)

  • 12 มิ.ย. 58
    สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องมงคลนาวิน ตึกสก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    Update: วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1039

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.