ข่าวประชาสัมพันธ์

CUMAR 2016 "Key Concept in Internal Medicine" 14-18 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ http://www.cumar.in.th/

Facebook : https://www.facebook.com/CU-Medicine-Annual-Review-CUMAR-1517775768486933/?fref=ts

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและใบสมัครด้านล่างดาวน์โหลด:
short final_6-10-16 (05 10 16).pdf   Downloads: 1001
Update: วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1905