ข่าวประชาสัมพันธ์

Medical Grand Round "New Era in Treatment of Advanced Lung cancer" วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

Medical Grand Round "New Era in Treatment of Advanced Lung cancer" วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

โดย รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

เวลา 12.10 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริชั้น 12 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-256-4246 ต่อ 20Update: วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 388