ข่าวประชาสัมพันธ์

Medical Grand Round "Primary Glomerulonephritis" วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

Medical Grand Round "Primary Glomerulonephritis" วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

โดย ศ.นพ.เถลิงศักด์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

เวลา 12.10 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริชั้น 12 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-256-4246 ต่อ 20Update: วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 572