ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ID Weekend 2017 "Infectious Diseases Across The Regions" วันที่ 21-22 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ID Weekend 2017 "Infectious Disease Across The Regions" วันที่ 21-22 มกราคม 2560

รายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง

 Update: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 1410