ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Zika virus and Neurologic disorders โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 14 พ.ย. 59 12.10-13.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริชั้น 12

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Zika virus and Neurologic disorders โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 14 พ.ย. 59 12.10-13.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารภูมิสิริชั้น 12Update: วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 682