ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประชุม Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF) 2017 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13

สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ขอเชิญร่วมงาน Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF) 2017 จะจัดขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น 13  โดยมีเนื้อหาครอบคลุม Heart failure หลายๆ aspects และ scope หลาย sessions ได้ทั้ง cardiology และ internal medicine 

ติดตามรายละเอียด ดัง website http://www.chulacardiaccenter.org/index.php  Update: วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 824