ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "US Post-Graduate Medical Training: When, Why, How?"

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "US Post-Graduate Medical Training: When, Why, How?" วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์Update: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 808