ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาดาวน์โหลด:
900_2553 (24 05 17).pdf   Downloads: 92
Update: วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 257