ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน 6th ECG workshop 2017 "Facing with the Jeopardized ECG" วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม 6th ECG workshop 2017 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.chulacardiaccenter.org/ecg2017/

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามานะครับ

Theme ปีนี้เป็น "Facing with the Jeopardized ECG" ซึ่งจะเน้น ECG in emergency situation และ เน้น ECG ที่ต้องการการตัดสินใจ

โดยการอบรมครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการสอนอ่าน ECG ตั้งแต่ basic ดังนั้นผู้เข้าร่วมอบรมฯควรมีพื้นฐานมาก่อนบ้างนะครับ แต่ staff ทุกคนจะพยายามให้พวกเราไปพร้อมๆกันให้ได้มากที่สุด ก่อนวันอบรมจึงควรทบทวนการอ่าน ECG เบื้องต้น เพื่อให้การอบรมได้ประโยชน์สูงสุดครับ

Registration fee:
การจัดอบรมครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (ภายใน 30 มิถุนายน 2560) และ 3,000 บาท (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)

Registration payment (step-by-step)
1. กรอกข้อมูล registration online พร้อมชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
​ชื่อบัญชี “ไฟฟ้าหัวใจจุฬา”
เลขที่บัญชี 045-2-69648-1

2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
E-mail address: ecg_workshop@outlook.co.th
Fax 02-256-4184 ต่อ 214, 02-256-4291 ต่อ 214

Cancellation policy:
- กรณีที่มีการยกเลิกการลงทะเบียนโดยการแจ้งทางอีเมล์พร้อมเหตุผลก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จะได้รับเงินคืนโดยทางผู้จัดการอบรมฯขอหักค่าบริหารจัดการเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
- กรณีที่แจ้ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 หรือไม่ได้มาร่วมอบรมฯ จะไม่ได้รับเงินคืน
- ในกรณีที่ทางผู้จัดการอบรมฯจำเป็นต้องยกเลิกการอบรมฯเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางผู้จัดการอบรมฯจะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้เต็มจำนวน

Transportation:
- การเดินทางที่สะดวก สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง หรือรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม
- ที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมีค่อนข้างจำกัด โดยสามารถจอดรถได้ที่ตึกภูมิสิริฯในอัตราเหมาจ่าย 150 บาท/วัน/คัน

For more information please contact us:
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญเรือน พวงชมภู 
ธุรการสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ฝั่ง EC โซน C โทรศัพท์ 0-2256 4184 , 4291 ต่อ 0
ecg_workshop@outlook.co.thUpdate: วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1962