ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ที่ตึกพักศพ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

 Update: วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 3194