ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 2 การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 2 การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โซน C

โดย อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ เรื่อง "หัวหมาหรือหางราชสีห์"Update: วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 1860