ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งแรก การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งแรก การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โซน C

โดย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข เรื่อง "Mistake is one of the best friend; learn from mine"

 Update: วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 1130