ข่าวประชาสัมพันธ์

Research Day ครั้งที่ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Day ครัั้งที่ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์

ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1301

และลานกิจกรรมชั้น 13 โซน B ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์Update: วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 320