ข่าวประชาสัมพันธ์

Medical Grand Round “Melioidosis: past, present and future” วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โดย ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์Update: วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 197