ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 4 "Training Beyond Training" วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 12.50 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 4 เรื่อง"Training Beyond Training" วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 12.50 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โซน C  โดย ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์Update: วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 1819