ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 3 การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 ครั้งที่ 3 การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โซน C

โดย ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ เรื่อง "Saving the Sore"Update: วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 1471