ข่าวประชาสัมพันธ์

วันตับคั่งไขมัน (International NASH day) 12 มิถุนายน 2561

วันตับคั่งไขมัน (International NASH day) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อให้เห็นความสำคัญของโรคตับคั่งไขมัน

The 1 st International NASH Day June 12, 2018, A DAY TO RAISE AWARENESS ON NASHUpdate: วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 / Viewed: 454