ข่าวประชาสัมพันธ์

Journal Club :STAT 101: Common pitfalls in statistical analysis"

กิจกรรม Journal Club :STAT 101: Common pitfalls in statistical analysis"

บรรยายโดย อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561Update: วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 120