ข่าวประชาสัมพันธ์

Guest Lecture "Decoding the Secret of Nutrition Label" "ถอดรหัสลับฉลากโภชนาการ" วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

ขอเชิญร่วมฟัง Guest Lecture  "Decoding the Secret of Nutrition Label" "ถอดรหัสลับฉลากโภชนาการ" วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เวลา 12.00-13.00 น. โดย อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับ

- การอ่านฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบย่อที่ถูกต้อง

- ความแตกต่างของฉลากโภชนาการและฉลากอาหาร

- ฉลากโภชนาการกับพฤติกรรมผู้บริโภค

- เทคนิค การสอนอ่านฉลากโภชนาการด้วย Supermarket Tour ModelUpdate: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 397