ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมงาน Med Talk 1080 "การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ" วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 12.50 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12Update: วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 304