ประชาสัมพันธ์: กิจกรรม Lecture หัวข้อ Common pitfalls in manuscript writing: Words you can live without

 • 06 ธ.ค. 64

  ฝ่ายวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

  Lecture หัวข้อ Common pitfalls in manuscript writing: Words you can live without

  โดย ดร.Michael Ullman

  วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00-13:00 น.

  Onsite ณ ห้องประชุม 18HA4 ชั้น 18 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A (จำกัดที่นั่ง 45 ที่ สำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์)

  และ Online ผ่าน Zoom application สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และผู้สนใจ อื่นๆ

  ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/7ytRRgf7XGttjtJ66  หรือ scan QR code   

  โดยท่านจะได้รับ link ทาง e-mail ที่ลงทะเบียนก่อนวันอบรบ

  Update: วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 / Viewed: 94

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.