ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์สาขาต่อยอดของศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • 02 พ.ค. 60

    ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ต่อยอด เนื่องในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกคน

    Update: วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 3124

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.