เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 • 12 ก.พ. 62

  1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

  2. โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี

  3. โรงพยาบาลอุทัยธานี

  4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

  5. โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

  6. โรงพยาบาลพิจิตร

  7. โรงพยาบาล ม.นเรศวร

  8. โรงพยาบาลพุทธชินราช

  เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยคณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

  2. โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี

  3. โรงพยาบาลอุทัยธานี

  4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

  5. โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

  6. โรงพยาบาลพิจิตร

  7. โรงพยาบาล ม.นเรศวร

  8. โรงพยาบาลพุทธชินราช

  ขอบคุณที่แต่ละโรงพยาบาลได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น และภูมิใจที่ศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างดียิ่งตลอดมา 

   

  Update: วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 / Viewed: 408

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.