บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียนอายุราชการ "งานวันครุคารวตา ประจำปี 2560" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 • 10 ก.ย. 60

  งานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์เกษียนอายุราชการ "งานวันครุคารวตา ประจำปี 2560" วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ประธาน ”เปิดงานและกล่าวสดุดี “คณจารย์ผู้เกษียณอายุและอาจารย์ที่ต่ออายุราชการ” ในงานวันครุคารวตา ประจำปี 2560 ซึ่ง ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ประธานชมรมคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต ยกย่องเชิดชู และรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณครูทุกท่าน ที่ได้กระทำมาโดยตลอดชีวิตการทำงาน โดยมี คณะผู้บริหาร , คณาจารย์, พยาบาล, นิสิตแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมงาน

   

  มีคณาจารย์ผู้เกษียณอายุและอาจารย์ที่ต่ออายุราชการ ทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 4 ท่านคือ

  • รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ 

  • ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม 

  • ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 

  • ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง 

  Update: วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 5002

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.