ประกาศจากภาควิชา

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่...

ข่าวและกิจกรรม

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

เรื่องน่ารู้ "การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนการเจาะชิ้นเนื้อไต"

Update: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่องน่ารู้ "การเจาะชิ้นเนื้อไตหลังการปลูกถ่าย"

Update: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่องน่ารู้ "เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนมารับการส่องกล้องลำใส้ใหญ่"

Update: วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.