ประกาศจากภาควิชา

เชิญร่วมงานครบรอบ 70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มากราบมุทิตาอาจารย์อาวุโส และพบปะ เพื่อนๆ น้องๆ ในวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 18:00 น. เป็นต้นไป ที่ ...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

  • 16 ต.ค. 62
  • 17 ต.ค. 62
  • 18 ต.ค. 62

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

ครบรอบ70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

Update: วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มะเร็งลำไส้ใหญ่และการป้องกัน โดย ผศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์

Update: วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สัญญาณผิวบอกโรคร้าย โดย รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

Update: วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.