ประกาศจากภาควิชา

เชิญร่วมงานครบรอบ 70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มากราบมุทิตาอาจารย์อาวุโส และพบปะ เพื่อนๆ น้องๆ ในวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 18:00 น. เป็นต้นไป ที่ ...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

  • 31 มี.ค. 63

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

ครบรอบ70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

Update: วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร ประวิตร อัศวานนท์

Update: วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อ.นพ.วศิน พุทธารี การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด”The Silent Killer”

Update: วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.