ประกาศจากภาควิชา

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

เรื่องน่ารู้ "การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล"

Update: วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรื่องน่ารู้ "การให้อาหารและดูแลสายให้อาหารทางหน้าท้องเบื่องต้น"

Update: วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เรื่องน่ารู้ "การเตรียมตัวของผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องตรวจและเชื่อมเยื่อหุ้มปอด"

Update: วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.