ประกาศจากภาควิชา

เชิญร่วมงานครบรอบ 70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มากราบมุทิตาอาจารย์อาวุโส และพบปะ เพื่อนๆ น้องๆ ในวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 18:00 น. เป็นต้นไป ที่ ...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

  • 13 ธ.ค. 62

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

ครบรอบ70 ปี อายุรศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

Update: วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โรคพันธุกรรม โดย อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

Update: วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ภาวะผิวแพ้แดด โดย อ.พญ.ไอณภัค อำนาจตระกูล

Update: วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.