ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้มอบเกียรติบัตรการวิจัยดีเด่น ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดให้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การตัดสินครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ที่รัดกุมหลายประการ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพ และปริมาณงานวิจัย ของคณาจารย์และภาควิชาโดยรวม (ใช้ระดับของวารสาร และค่า impact factors ของวารสาร มาถ่วงน้ำหนักผลงานตีพิมพ์แต่ละชิ้น)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้รับ เกียรติบัตรระดับ 5 มีเพียง 2 แห่ง (จากภาควิชาอายุรศาสตร์ทั่วประเทศจำนวนมาก ที่ยื่นส่งข้อมูลให้กับสกว.) คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด:
40.jpg   Downloads: 674
Update: วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 / Viewed: 1123