ข่าวประชาสัมพันธ์

Template Powerpoint For Presentation

ประชาสัมพันธ์ Template powerpoint เพื่อการนำเสนองานของภาควิชา สำหรับอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

สามารถ download ได้ตาม link ด้านล่าง 

ขอขอบคุณ อาจารย์รุ่งฤดี ผู้จัดทำมา ณ ที่นี้ครับดาวน์โหลด:
CU Medicine template 1_v160401 (01 04 16).pptx   Downloads: 509
Update: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 / Viewed: 1390