ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมวิชาการระยะสั้นสาขาโลหิตวิทยาครั้งที่ 12 “Diagnostic Hematology for Internists” 23-24 ก.พ. 60

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการระยะสั้นสาขาโลหิตวิทยาครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Diagnostic Hematology for Internists” วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ Diagnostic Hematology ฉบับปรับปรุงล่าสุดครับ รายละเอียดการลงทะเบียนสามารถสอบถามได้ที่

Email: chulahemato.sc12@gmail.com
Tel1: 02-2564564 ต่อ 0 หรือ 
Tel2: 02-2564000 ต่อ 80251-3

 Update: วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 1113