ข่าวประชาสัมพันธ์

Med Talk 1080 "Inspiration"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Med Talk 1080 การพูดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ ในหัวข้อ "Inspiration" 

โดย นพ.กรพรหม แสงอร่าม แพทย์จุฬาฯ รุ่น 44 และกัปตันการบินไทย 

ณ อาคารภูมิสิริชั้น 12 ห้องประชุม 1201 โซน C วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-12.50 น. 

 Update: วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 496