ศาสตราจารย์นายแพทย์ ​เกรียง​ ​ตั้งสง่า​ ​ได้​รับรางวัล​ “​อาจารย์ดี​เด่นแห่งชาติ​”

  • 12 พ.ย. 50
    ศาสตราจารย์นายแพทย์​เกรียง​ ​ตั้งสง่า​ ​ได้​รับรางวัล​ “ ​อาจารย์ดี​เด่นแห่งชาติ​ ” ​ของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประ​เทศไทย​ (ปอมท​.)​ประจำ​ปี​ 2 ประวัติ​ ​ศาสตราจารย์นายแพทย์​เกรียง​ ​ตั้งสง่า​ ​ได้​รับปริญญา​แพทยศาสตร์บัณฑิต​ ​จาก​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ​เมื่อ​ ​พ​.​ศ​. 2516 ​ได้​รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์​โรคไต​ ​จาก​แพทยสภา​ ​เมื่อ​ ​พ​.​ศ​.2527 ​ได้​รับประกาศนียบัตร​ Research Fellowship in Clinical Pharmacology ​จาก​ Johns Hopkins University ​ประ​เทศสหรัฐอเมริกา​ ​เมื่อ​ ​พ​.​ศ​. 2527 ​เข้า​รับราชการ​ ​พ​.​ศ​. 2521 ​เป็น​ศาสตราจารย์ระดับ​ 10 ​เมื่อ​ ​พ​.​ศ​. 2536 ​เคยดำ​รงตำ​แหน่งหัวหน้าสาขาวิชา​โรคไต​, ​รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์​ ​และ​นายกสมาคมโรคไตแห่งประ​เทศไทย​ ​ปัจจุบันดำ​รงตำ​แหน่งรอง​ผู้​อำ​นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ ​มีผลงานด้านโรคไต​ทั่ว​ไป​ 13 ​เรื่อง​, ​โรคนิ่วไต​ 17 ​เรื่อง​, ​โรคใหลตาย​ 5 ​เรื่อง​, ​โพแทสเซียม​และ​โภชนาการ​ 10 ​เรื่อง​, ​โรคไตวาย​และ​โรคไตเรื้อรัง​ 18 ​เรื่อง​, ​การปลูกถ่ายไต​ 11 ​เรื่อง​ ​ใน​จำ​นวนนี้​ได้​รับการตีพิมพ์​ใน​วารสารระดับนานาชาติ​ ​จำ​นวน​ 65 ​เรื่อง​ ​เป็น​บรรณาธิการร่วม​ใน​การแต่งตำ​รา​แพทย์ด้านโรคไต​ ​รวม​ 5 ​เล่ม​ ​รวม​ความ​หนา​ 4,610 ​หน้า​, ​เป็น​เลขาธิการของการประชุมนานาชาติ​ The 9th Asian Pacific Congress of Nephrology ​พ​.​ศ​.2546, ​เป็น​ประธานจัดการประชุม​ The World Congress of Nephrology 2005 : Satellite Symposium on Dialysis Technologies ได้​อุทิศตนเพื่อการสอน​ทั้ง​ใน​ระดับนิสิตแพทย์ก่อนปริญญา​ ​และ​การสอนแพทย์ประจำ​บ้าน​ ​อายุรศาสตร์​ทั่ว​ไป​ ​และ​แพทย์ประจำ​บ้านอายุรศาสตร์​โรคไต​ ​เป็น​อาจารย์พี่​เลี้ยง​ให้​แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่​ 4 ​และ​ 5 ​ที่ขึ้นปฏิบัติงาน​ใน​หอ​ผู้​ป่วยของภาควิชาอายุรศาสตร์​ ​เป็น​เวลากว่า​ 20 ​ปี​ ​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ​ความ​รู้​ ​ทักษะ​ใน​การเรียนรู้วิชาอายุรศาสตร์​ ​และ​ปลูกฝังแนวคิด​และ​ประสบการณ์​ใน​การ​เป็น​แพทย์ที่ดี​ ​แก่นิสิตแพทย์​ ​ได้​พยายามกระตุ้น​ให้​นิสิตแพทย์​เรียนรู้​โดย​การคิดไตร่ตรอง​ ​หา​เหตุผลที่มาที่​ไปของโรค​และ​การเกิดโรคแทนการท่องจำ​ ​และ​กระตุ้น​ให้​นิสิตแพทย์​ ​และ​แพทย์​ ​ฝึกวิธีคิดเพื่อตั้งคำ​ถาม​ให้​กับ​ตัวเองเพื่อ​เป็น​การกระตุ้นการเรียนรู้​ด้วย​ตนเอง​ ​ได้​เน้นย้ำ​แก่นิสิตแพทย์​ ​และ​แพทย์ประจำ​บ้าน​ถึง​ปัญหา​ ​ด้านวินัยการแพทย์​ ​การปฏิบัติต่อ​ผู้​ป่วยตามแนวทางของพระราชบิดา​ ​การเห็นแก่ประ​โยชน์ของ​ผู้​ป่วย​เป็น​สำ​คัญ​ ​การ​ไม่​มีผลประ​โยชน์ทับซ้อน​ ​ความ​จำ​เป็น​ที่​แพทย์​ต้อง​ให้​ความ​เมตตาต่อ​ ​ผู้​ป่วยตลอดเวลา​ ​และ​ได้​ปฏิบัติ​เพื่อ​เป็น​แบบอย่างแก่นิสิตแพทย์​ ​ได้​ร่วมการฝึกอบรมจนทำ​ให้​แพทย์ประจำ​บ้านอาวุ​โส​ ​ของสาขาวิชา​โรคไต​ได้​รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย​จาก​ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์​แห่งประ​เทศไทย​ ​รวม​ ​ทั้ง​สิ้น​ 10 ​รางวัล​ ​ใน​ช่วง​ 8 ​ปี​ ​ได้​พัฒนาสาขาวิชา​โรคไต​ ​ภาควิชาอายุรศาสตร์​ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ ​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ​ให้​มี​ความ​ทันสมัย​และ​มีชื่อเสียงไป​ทั่ว​ประ​เทศ​ ​ได้​รณรงค์​เงินบริจาคเพื่อนำ​เงินดอกผลมา​ใช้​ใน​กิจกรรมต่าง​ ​ๆ​ ​ของหน่วยโรคไต​ ​จัดซื้อเครื่องไตเทียม​ ​จัดซื้อเครื่องมือแพทย์​ให้​แก่ภาควิชาฯ​ ​พัฒนากิจกรรมคุณภาพการ​ให้​บริการ​ (HA) ​ของโรงพยาบาล​ ​ฯ​ ​ได้​จัดตั้งกองทุน​ 90 ​ปี​ ​รพ​.​จุฬาลงกรณ์​ ​เพื่อระดมเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของ​ ​รพ​.​จุฬาฯ​ ​ได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การดำ​เนินการ​ให้​มี​โครงการพัฒนา​เครื่องมือเครื่อง​ใช้​ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาฯ​ ​(​ได้​รับอนุมัติ​ให้​ใช้​ดอกผลของเงินกองทุนสภากาชาดไทยเฉลิมพระ​เกียรติ​ ​พ​.​ศ​.2542 ​จำ​นวน​ 550 ​ล้านบาท) ​ใน​ฐานะนายกสมาคมโรคไตแห่งประ​เทศไทย​ ​ได้​ดำ​เนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านโรคไต​ ​ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานการ​ให้​บริการการฟอกเลือด​ด้วย​เครื่องไตเทียมแก่ศูนย์​ไตเทียม​ทั่ว​ประ​เทศ​ 200 ​แห่ง​ ​ร่วมมือ​กับ​กระทรวงสาธารณสุข​และ​สมาคมเบาหวานแห่งประ​เทศไทยจัดทำ​ ​มาตรฐานแนวทางรักษา​ผู้​ป่วยโรคไต​จาก​เบาหวาน​ ​จัดสัมมนา​เพื่อกำ​หนดยุทธศาสตร์​และ​วิสัยทัศน์ของสมาคมโรคไตฯ​ ​จน​ได้​ข้อสรุปว่าสิ่งที่ควรเน้น​ ​คือ​ ​มาตรฐานวิชาชีพ​ ​และ​การป้อง​กัน​โรคไต​ ​เคย​ได้​รับรางวัลยกย่องเชิดชู​เกียรติกองทุนรัชดาภิ​เษกสมโภช​ ​ประ​เภทอาจารย์ดี​เด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​. 2547 วันที่ประกาศ​ : 29 ​ส​.​ค​ 50 01:11 วันที่​เกิดกิจกรรม​ : 29 ​ส​.​ค​ 50 วันสิ้นสุดกิจกรรม​ : 15 ​ก​.​ย​ 50 ที่มาของข่าว สภากาชาดไทย : http://www.redcross.or.th/pr/pr_news.php4?db=1&nsid=3087
    Update: วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 / Viewed: 5092

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.