บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) โดย นพ.วิสุทธิ์ - พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ราคา 220,000 บาท ให้หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการดูและรักษาผู้ป่วย COVID-2019

  • 01 เม.ย. 63


    Update: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 / Viewed: 339

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.