ประกาศจากภาควิชา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 23 - 25  พฤศจิกายน 2566 เรื่อง “Theme: Essential Content in Internal Medicine ”  สมัครด่วนวันนี้ ร...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

เรื่องน่ารู้ "การให้คำแนะนำผู้ป่วยวัณโรคเมื่อกลับบ้าน”

Update: วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่องน่ารู้ “คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์”

Update: วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่องน่ารู้ "การเตรียมตัวของผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องตรวจและเชื่อมเยื่อหุ้มปอด"

Update: วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.