หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

ประกาศจากภาควิชา

งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1 - 3  สิงหาคม 2567 เรื่อง “ CU Medicine Annual Review 2024 ”  สิทธิพิเศษ...

ข่าวและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์

วิชาการและงานวิจัย

สำหรับประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี

เรื่องน่ารู้ "การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไขมันเกาะตับ”

Update: วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่องน่ารู้ "การให้คำแนะนำผู้ป่วยวัณโรคเมื่อกลับบ้าน”

Update: วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่องน่ารู้ “คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์”

Update: วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.