ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563 CUMAR 2020:Comprehensive Review in Internal Medicine 2020 Virtual meeting (ดูย้อนหลังได้ 1 เดือน)

 • 07 ต.ค. 63

    Click ลงทะเบียน

     หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจาปี ครั้งที่ 39 CUMAR 2020
  **หมายเหตุ ส่วนหนังสืออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบการประชุมแบบ virtual ไม่สามารถลาประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ครับ


  Download   ตารางการประชุม     หนังสือเชิญประชุม

  Update: วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 / Viewed: 866

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.