ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (FULLY VIRTUAL MEETING) ในงานประชุมวิชาการ The 4th Chula AKI and Blood Purification Symposium 2021 “Updated Issues in AKI and CKRT” ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.

 • 26 ก.ค. 64
  สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านทาง QR code (ภายใน poster)
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  Email : ec-ccn_chulahos@hotmail.com
  โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3597
  
  
  Update: วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 / Viewed: 750

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.