อบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 23 : Current Issues in Dermatology 2022 เรื่อง “Current Standard of care in Dermatology” ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565

  • 20 ก.ย. 65

    สาขาวิชาตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้กำหนดจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 23 : Current Issues in Dermatology 2022 เรื่อง “Current Standard of care in Dermatology” ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุม 1210 ( 370 ที่นั่ง) ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในรูปแบบ On-site Only

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxS-edxJ3FZaTlw9Mms9CpWBRGVsTuDXE4v2IE37DNS4J1Kg/viewform

    Update: วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 / Viewed: 544

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.