คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 2,250,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจจำนวน 9 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

  • 22 ส.ค. 62

    Update: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 1514

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.