หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

บริษัท อีซูซุ สงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท ให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอาการหนักในหอผู้ป่วยสามัญ

  • 03 ก.ย. 62

    Update: วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 3173

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.