คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 250,000 บาท

  • 17 ก.ย. 62

     

    Update: วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 3043

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.