มูลนิธิเอสซีจี บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการ ทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต จำนวน 2 เครื่องให้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 500,000 บาท

  • 25 ก.พ. 63

     

    Update: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 / Viewed: 3312

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.