ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ที่ได้รับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ด้านวิชาการและวิจัย ประจำปีพุทธศักราช 2564” โดยท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นผู้มอบรางวัล

  • 20 ก.ย. 64
    Update: วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 / Viewed: 1952

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.