ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2564

  • 21 ธ.ค. 64

    Update: วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 / Viewed: 820

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.