แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

แพทย์หญิงปัณฑารีย์ อัศว​เนตร​มณี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

นายแพทย์ณัฐพจน์ ดัดพันธ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.