หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

นายแพทย์คณา เกษมทรัพย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
สังกัด : -

แพทย์หญิงมยุรา นิเทศนพกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.