หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

แพทย์หญิงอลาณณา วิเชียรธวัชชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.