หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงชญานิศ ยลศิริวัฒน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์ฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์ศุภวิทย์ ปุญญา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงปัณณพร อิ่มเอมกมล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.