หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

แพทย์หญิงนวพร เฉลิมสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : -

นายแพทย์อธิศ สมิทธิผล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : -

นายแพทย์เฉลิมชัย ชุมแสงโชติสกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.