หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

แพทย์หญิงปทุมา ขุนสุงเนิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.